Nyilt levél a légzsákos kabát szabadalmi jogainak birtokosához:

(Straub Tamás az alábbi levelet küldte el 2011. februárban a vélelmezett szabadalmi jogosultnak, a legnagyobb gyártó igazgatójának Japánba, de választ mind ez ideig nem kapott. Ezért döntött úgy, hogy a megkeresést nyilt levél formájában honlapján közzé teszi.)

Mugen Denko Co., Ltd. Igazgatójának

1-1012,Ikeba,Tempaku-ku,Nagoya,
468-0055,Japan

Tárgy: Légzsákos kabát hasznosítása

Tisztelt Igazgató Úr!
Az Önök vállalata az egyik fő gyártója az ún. "légzsákos kabátnak" (mellénynek). Tudomásunk szerint egy bizonyos Kenji Takeuchi úr szabadalma alapján történik a gyártás. Szükséges tájékoztatnom Önt, hogy ügyfelem - Straub Tamás (Hungary) - képviseletében a szabadalom ellen a közeljövőben törlési eljárást kívánunk kezdeményezni. Ennek az az alapja, hogy a Kenji Takeuchi úr részére a szabadalom megadása hiányos újdonságkutatáson alapult. A helyzet az, hogy a szabadalmi törvény értelmében a találmánynak a benyújtás időpontjában világviszonylatban újnak kell lennie. Ezzel szemben Takeuchi úr megoldása nem rendelkezett a találmányok, szabadalmak elengedhetetlen feltételével, az újdonsággal. Ügyfelem, Straub Tamás úr korábbi elsőbbségű megoldásával kapcsolatban az alábbiakat mellékelem:
1. az 1976-os szabadalmi bejelentés eredeti leírását (angolra lefordítva),
2. a Magyar Szabadalmi Közlöny-ben (1977. 9.szám) nyilvánosságra hozott ismertetés fotokópiáját, (az újdonságrontás időpontja)
3. az ismertetés angol fordítását,
4. a magyar Autó-motor folyóirat 1983/5. számában közölt ismertetés kopiáját.

A szabadalmi bejelentés dokumentumai bármikor kikérhetők a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától (Hungarian Intellectual Property Office) és további tájékozódás is lehetséges ügyfelem tárgyra vonatkozó honlapjáról: www.motor-airbag.com Megjegyzem, az, hogy ügyfelem annak idején nem folytatta le a szabadalmi eljárást, ettől függetlenül, az ún. légzsákos kabát és annak lényeges elemei, a megoldás 1977-ben ill. legkésőbb 1983-ban ügyfelem szabadalmi bejelentése következtében kétséget kizáróan nyilvánosságra került. Erről Ön is meggyőződhet, amennyiben összehasonlítja ügyfelem 1976-os szabadalmi bejelentésének leírását az Önök által gyártott termékkel. Egy tárgyilagos szemlélő, is nagy hasonlóságot találna és a leírásból kiindulva a szakember köteles tudásának megfelelően, bármikor képes legyártani a jelenlegi terméket. Fentieket figyelembe véve Önök nagy valószínűséggel tévedésben voltak, amikor fizettek és/vagy fizetnek licencdíjat K.T. úrnak, mint egy világviszonylatban új megoldás jogtulajdonosának.

Tisztelettel kérem, hogy jelen levél kézhezvételétől számított 30 napon belül szíveskedjék velünk közölni a tárgyra vonatkozó álláspontját. Kérem szíveskedjék válaszlevelében kitérni arra, hogy elismeri-e ügyfelem elsőbbségét, illetve - amennyiben még jelenleg is fizet a szabadalom hasznosításáért, ehelyett - hajlandó-e ügyfelemet know-how-díj címén kárpótlásban részesíteni.

Üdvözlettel:
Straub Tamás képviseletében

Török Antal
Okl. gépészmérnök,
iparjogvédelmi igazságügyi szakértő

Tudásportálunkon az érdeklődők számára feldolgoztunk egy-egy témát. A témakör széles: az adózási ismeretektől, a latin közmondásokon, a Rubik-kockán át a  
városi legendákig a legkülönfélébb, közérdeklődésre számot tartó ismereteket válogattuk írások, képek, videók és hasznos linkek segítségével.
BERNÁTH ISTVÁN: Magyar feltalálók és találmányaik - A könyv célja az, hogy  felkeltse az érdeklődést a magyar feltalálók és találmányaik iránt.
A portálon található minden információ bárki által szabadon felhasználható, de szükséges a forrást megjelölni. - www.airbagjacket.eu
All of information on this site used freely, but the source citation is needed. Ajánlott minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768