Interlingua - nemzetközi nyelv

 • Ez az oldal az Interlinguáról, az egyetlen nemzetközi segédnyelvről szól, amelyet hatszázmillió ember külön tanulás nélkül is megért.
 • Iste sito super Interlingua, le unic lingua auxiliar international que pote esser comprendite per sex centos milliones de humanos sin studio prior.
 • This site about Interlingua, the only international auxiliary language that can be understood by six hundred millions of people without prior study.

Az interlingua nyelv iránt érdeklődők számára összeállítottunk egy kis ismerettárat, aminek segítségével megismerkedhetnek a nyelvvel. Szókészlete alapvetően néhány európai nyelvből (angol, francia, olasz, spanyol/portugál) lett kialakítva, nyelvtana erősen leegyszerűsített, ezért könnyen tanulható. Ennél is fontosabb az, hogy az interlingua nyelv elsajátításával egyszerre megnyílik a lehetőség, hogy több, mint 600 millió embertársunkkal közvetlenül kommunikáljunk, mert ők a nyelv külön tanulása nélkül is megértenek/megérthetnek minket.

 • "Az interlingua ... egy prototípus-módszerrel szerkesztett naturalista mesterséges nyelv,... Szerkesztésekor a mai nyelvekben is élő elemek prototípusát (eredeti hangalakját) keresték meg a latin alapján, így a nyelvet első olvasatra általában bárki megérti, aki latinul tud vagy ismeri valamelyik újlatin nyelvet. Leegyszerűsítve, az interlingva lényegében egy „újlatin átlagnyelv”. 1957-ben alakult meg az Union Mundial pro Interlingua (UMI – Interlingua Világszervezet). 1967-ben az ISO elismerte, mint a nemzetközi terminológia számára alkalmas nyelvet. Rendszeresen jelennek meg folyóiratok, szakkönyvek és egyéb publikációk a nyelven..." (Wikipedia_Hu)
  Tovább olvas

 • "Interlingua es un lingua auxiliar international naturalistic basate super le vocabulos commun al major linguas europee e super un grammatica anglo-romanic simple, initialmente publicate in 1951 per International Auxiliary Language Association (IALA). Interlingua es le resultato del labores de 15 annos de un equipa de linguistas...." (Wikipedia-Ia)
  Lege plus

 • "Interlingua is an international auxiliary language (IAL), developed between 1937 and 1951 by the International Auxiliary Language Association (IALA). It ranks among the top three most widely used IALs (after Esperanto and perhaps Ido), and is the most widely used naturalistic IAL: in other words, its vocabulary, grammar and other characteristics are largely derived from natural languages. Interlingua was developed to combine a simple, mostly regular grammar with a vocabulary common to the widest possible range of languages, making it unusually easy to learn, at least for those whose native languages were sources of Interlingua's vocabulary and grammar..." (Wikipedia-En)
  Read more

Fontosabb weboldalak / Plus importante sitos

Interlingua Világszövetség (UMI)

20me conferentia international 2013

Radio Interlingua

Wikipedia

Interforo

Nulle calma in Kalmar

 • Film a skandináv interlinguisták 12. találkozójáról, amelyre a svédországi Kalmar történelmi városban 2010 júliusban került sor.
 • Un film del 12nde incontro nordic de interlingua in le urbe historic Kalmar in Svedia in julio 2010.

Nemzeti szervezetek / Organisationes national

Kiadványok és könyvek / Periodicos e libros

Az alábbiakban a legfontosabb kifejezések, mondatok szerepelnek intelingua és egy újlatin nyelven (olaszul), ill. a szélesebb körű érthetőség miatt angolul és magyarul.

Interlingua Olasz Angol Magyar

Benvenite! Benvenute! Welcome! Üdvözlet!
Bon die! Salute!
Holla!
Vide!
Hallo!
Ciao!
Salve.
Pronto?
Hello. Jó napot!
Szervusz./ Szia.
Halló.
Como sta vos?
Multo ben, gratias.
E vos?
Come stai?
Bene grazie.
E tu?
How are you?
I'm fine, thanks. And you?
Hogy vagy (van)?
Köszönöm, jól.
és ön?
Quante tempore! Quanto tempo! Long time no see. Rég nem láttalak!
Io te attende in le aeroporto durante 1 hora. Ti aspetto all'aeroporto per 1 ora. I wait for you at the airport for 1 hour. A repülőtéren 1 órát várok rád.
Qual es vostre nomine?
Que es tu nomine?
Mi nomine es ...
Come ti chiami?
Mi chiamo ...
What's your name?
My name is ...
Mi az Ön neve?
A nevem ...
De ubi veni?
Io veni de ...
Da dove vieni?
Vengo da ...
Sono di ...
Where are you from?
I'm from ...
Hová valósi ön?
én ...ból/ből vagyok.
Contente de facer vostre cognoscentia!
Io es incantate de cognoscer te.
Piacere di conoscerti /conoscerla. Pleased to meet you. Örülök, hogy megismertelek.
Veni con me! Vieni con me! Come with me! Gyere (jöjj/ön) velem!
Ubi es le strata .....? Dove si trova la strada .....? Where is the street .....? Hol van (merre található) a(z) ..... út?
Bon matino! Buongiorno! Good morning! Jó reggelt!
Bon die! Buon pomeriggio! Good afternoon! Jó napot!
Bon vespere! Buonasera! Good evening! Jó estét!
Bon nocte! Buonanotte! Good night! Jó éjszakát!
Adeo! A revider! Ciao. Arrivederci. Goodbye./ So long. Viszontlátásra.
Bon fortuna! Buona fortuna! Good luck! Sok szerencsét!
A vostre sanitate!
A vostre salute!
Bon sanitate!
Salute!
Cin cin!
Cheers
Good health!
Kedves egészségére!
Ha un bon die! Buona giornata! Have a nice day! Szép napot!
Bon appetito! Buon appetito! Bon appetit! Jó étvágyat!
Un billet a ..., per favor. Un biglietto a ..., per favore. One ticket to ..., please. Kérek egy jegyet .....be/ra!
Bon viage! Buon viaggio! Bon voyage! Jó utat kívánok!
Io non comprende. Non capisco.
Non ho capito.
I don't understand. Nem értem.
Parla plus lentemente, per favor. Può parlare più lentamente? Please speak more slowly! Kérem beszéljen lassabban!
Dice que de novo, per favor! Dire di che nuovo, per favore! Please say that again! Megismételné, kérem?
Registrar per scripto, per favor Può scriverlo, per favore?
Please write it down! írja le, kérem!
Parla vos Italiano?
Si, un pauc.
Parla italiano?
Sì, un poco.
Do you speak Italian?
Yes, a little.
Beszél olaszul?
Igen, egy kicsit.
Come se dice ... in italiano? Come si dice ... in italiano? How do you say ... in Italian? Hogyan mondják olaszul ... ?
Como pote io facer isto? Come posso fare ciò? How can I do this? Hogyan tehetem ezt meg?
Pardona me! Mi scusi! Excuse me! Elnézést!
Io volerea comprar... Mi piacerebbe comprare ... I would like to buy ... Szeretnék vásárolni ...
Quanto costa isto? Quanto costa? How much is this? Mennyibe kerül?
Accepta vos cartas de credito? Accettate carte di credito? Do you accept credit cards? Hitelkártyát elfogadnak?
Ha il cameras libere pro iste nocte? Ci sono posti liberi per questa notte? Are there any vacancies for tonight? Van szabad szobájuk éjszakára?
Nulle cameras libere. Niente camere libere. No vacancies. Nincs szabad szobánk.
Pardono! Scusa!
Mi dispiace.
Sorry. Bocsánat!
Gratias. / Multe gratias.
Il es nihil.
Grazie. / Molte grazie.
Prego.
Thank you. / Thank you very much.
Please.
Köszönöm szépen.
Szívesen / Nincs mit.
Nos ha arrivate. Le adresse es numero 34 strata ..... Siamo arrivati. L'indirizzo è il numero 34 strada ...... We have arrived. The address is number 34 street ...... Megérkeztünk. A cím ...... út 34.
Isto es mi bureau. Te place isto? Questo è il mio ufficio. Ti piace? This is my office. Do you like it? Ez az irodám. Tetszik?
Que hora es il? Che ora è? What time is it? Hány óra van?
Ubi es le ....? Dov'è la/il ....? Where is ...? Hol van a/az...?
Ubi es le w.c. / le lavatorio? Dov'è la toilette / il bagno? Where's the toilet? Hol van a W.C. / mosdó?
Per favor, apporta me le conto. Il conto, per favore. Please bring the bill. Kérem a számlát!
Iste senior /seniora vole pagar toto. Pagherà tutto questo signore / signora. This gentleman /lady will pay for everything. Ez az úr/hölgy fog mindent kifizetni.
Qui es in iste photo? Iste animal es un catto o un can? Chi è in questa foto? Questo animale è un gatto o un cane? Who is in this photo? Is this animal a cat or a dog? Ki ez a fényképen? Ez az állat egy macska vagy egy kutya?
In le photo es mi infante con su can. Nella foto c'è il mio bambino con il suo cane. In the photo is my child with his dog. A képen a gyermekem van a kutyájával.
Amarea nos dansar con me? Vuole ballare con me? Would you like to dance with me? Volna kedve táncolni velem?
Te ama. Ti amo. I love you. Szeretlek.
Recupera presto! Guarisci presto! Get well soon! Jobbulást!
Lassin pace! Lasciami in pace! Leave me alone! Hagyjon engem békén!
Adjuta!
Foco!
Stoppa!
Aiuto!
Al fuoco!
Stop!/Alt!
Help!
Fire!
Stop!
Segítség!
Tűz!
Állj!
Telephona le policia! Chiama la polizia! Call the police! Hívja a rendőrséget!
Felice natal e eon anno nove! Buon Natale e felice anno nuovo!
Merry Christmas
and Happy New Year!
Kellemes karácsonyt és boldog új évet!
Felice pascha! Buona Pasqua! Happy Easter! Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Felice anniversario! Buon compleanno! Happy Birthday! Boldog születésnapot!
Un lingua es nunquam bastante. Una sola lingua non è mai abbastanza. One language
is never enough.
Egy nyelv sosem elég.

Irodalmi és egyéb szövegek fordításai / Traductiones

Életrajzok / Biographias

Albatros - vers / poema in Interlingua

Oktatási anyagok / Materiales didactic

Szótárak / Interlingua Dictionaries

Egy kis szótárat is összeállítottunk, amelyben a legfontosabb mintegy 1500 szó, kifejezés szerepel interlingua és magyar ill. magyar és interlingua nyelven, betűrendben. Ha a szótárat meg szeretné tekinteni, kérem kattintson ide (dictionario A-K) vagy ide (dictionario L-Z)! (A dictionario szerkesztésekor főleg a Stenström - Jeszenszky féle tankönyvben szereplő szavakból merítettünk, de kibővítettük a mai kor számos szavával.)

 • Neveket akarok hallani
  Kárpátia zenekar dala, interlingua nyelvű felirattal
 • Io vole audir nomines
  Musica del banda hungare Kárpátia, con subtitulos in interlingua

Hasznos források / Ressources utile

Az Interlingua nyelvről magyarul

Most ismerkedjünk meg a tőszámnevekkel és sorszámnevekkel interlingua nyelven! Összehasonlítás céljából zárójelben a szám olasz megfelelőjét tüntettük fel 1-20-ig.

1 un (uno) 1me prime (primo)
2 duo (due) 2de secunde (secondo)
3 tres (tre) 3tie tertie (terzo)
4 quatro (quattro) 4te quarte (quarto)
5 cinque (cinque) 5te quinte (quinto)
6 sex (sei) 6te sexte (sesto)
7 septe (sette) 7me septime (settimo)
8 octo (otto) 8ve octave (ottavo)
9 nove (nove) 9ne none (nono)
10 dece (dieci) 10me decime (decimo)
11 dece-un (undici) 11me dece-prime (undicesimo)
12 dece-duo (dodici) 12de dece-secunde (dodicesimo)
13 dece-tres (tredici) 13tie dece-tertie (tredicesimo)
14 dece-quatro (quattordici) 14te dece-quarte (quattordicesimo)
15 dece-cinque (quindici) 15te dece-quinte (quindicesimo)
16 dece-sex (sedici) 16te dece-sexte (sedicesimo)
17 dece-septe (diciasette) 17me dece-septime (diciasettesimo)
18 dece-octo (dicotto) 18ve dece-octave (dicottesimo)
19 dece-nove (diciannove) 19ne dece-none (diciannovesimo)
20 vinti (venti) 20me vintesime (ventesimo)
21 vinti-un 21me vinti-prime
22 vinti-duo 22de vinti-secunde
25 vinti-cinque 25te vinti-quinte
30 trenta 30me trentesime
40 quaranta 40me quarantesime
50 cinquanta 50me cinquantesime
60 sexanta 60me sexantesime
70 septanta 70me septantesime
80 octanta 80me octantesime
90 novanta 90me novantesime
100 cento 100me centesime
101 cento un 101me cento prime
102 cento duo 102de cento secunde
121 cento vinti-un 121me cento vinti-prime
150 cento cinquanta 150me cento cinquantesime
200 duo centos 200me duo centesime
201 duo centos un 201me duo centos prime
300 tres centos 300me tres centesime
325 tres centos vinti-cinque 325te tres centos vinti-quinte
896 octo centos novanta-sex 896te octo centos novanta-sexte
1000 (103) mille 1000me millesime
1001 mille un 1001me mille prime
1952 dece-nove centos cinquanta-duo 1952de dece-nove centos cinquanta-secunde
2000 duo milles 2000me duo millesime
2013 duo milles dece-tres 2013tie duo milles dece-tertie
106 million 106me millionesime
109 milliardo 109me milliardesime
1012 billion 1012me billionesime
1015 billiardo 1015me billiardesime
1018 trillion 1018me trillionesime
1021 trilliardo 1021me trilliardesime
1024 quatrillion 1024me quatrillionesime
1027 quatrilliardo 1027me quatrilliardesime
1030 quintillion 1030me quintillionesime

Személyes weboldalak / Sitos personal

Fórum, chat / Foro, chat

Ha az interlinguista a konyhájában talál egy kis maradék sajtot, kenyeret és tejet, süthet belőle valami finomat! Íme:

Weboldalak interlingua nyelven / Sitos in Interlingua

Az Interlingua nyelvről más nyelven

Tekintsük meg az Úr imádsága, más néven a Miatyánk (Pater Noster, Patre Nostre, ill. Padre Nuestro ) szövegét interlingua, spanyol és latin nyelven is.

Interlingua Spanyol Latin Magyar

Patre Nostre, qui es in le celos, Padre nuestro, que estás en los cielos, Pater noster, qui es in caelis, Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
que tu nomine sia sanctificate; santificado sea tu nombre. sanctificetur nomen tuum, szenteltessék meg a te neved;
que tu regno veni; Venga tu reyno. adveniat regnum tuum, jöjjön el a te országod;
que tu voluntate sia facite Hágase tu voluntad, fiat voluntas tua legyen meg a te akaratod,
super le terra como etiam in le celo. así en la tierra como en el cielo. sicut in caelo et in terra. amint a mennyben, úgy a földön is.
Da nos hodie nostre pan quotidian, Danos hoy nuestro pan cotidiano. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
e pardona a nos nostre debitas Y perdónanos nuestras deudas, Et dimitte nobis debita nostra, és bocsásd meg vétkeinket,
como nos pardona a nostre debitores, así como nosotros perdonamos á nuestros deudeores. sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
e non duce nos in tentation, Y no nos metas en tentación, et ne nos inducas in tentationem, és ne vígy minket kísértésbe,
sed libera nos del mal. Amen. mas líbranos de mal. Amen. sed libera nos a malo. Amen. de szabadíts meg a gonosztól! Ámen.

Facebook oldalak / Facebook pages, events

Az oldalon szereplő információk, képek, publikációk és adatbázisok szerzői jogvédelem alatt állnak. © | Javasolt minimális képernyő-felbontás: 1024 x 768